Etusivu Työllisyyspalvelut Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin on tietyin ehdoin tarjottava työtä yli 57-vuotiaille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61-vuoden ikää.

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

TE-toimisto tiedustelee työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeutensa, TE-toimisto toimittaa työllistämisilmoituksen kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden työntekijä on yhteydessä puhelimitse työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Kaupungin yhteyshenkilönä toimii

Mervi Mäkihonka
projektipäällikkö
puh. 044 4294 205
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131050#Lidp446557248

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki