Etusivu Vaalit Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

Vaalien ajankohta ja äänestyspaikat

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20. Äänestyspaikat vaalipäivänä ovat:

1 Eteläinen äänestysalue, Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B
2 Pohjoinen äänestysalue, Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019 ja päättyy tiistaina 9.4.2019. Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoinan Ylivieskassa toimivat Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka ja äänestysbussi seuraavina aikoina:

Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B

Ke-Pe 3.-5.4. klo 09-18
La-Su 6.-7.4. klo 10-16
Ma-Ti 8-9.4. klo 09-20

Äänestysbussi (kirjastoauto)

La 6.4. klo 09-00-12.00 Raudaskosken koulun piha
La 6.4. klo 12.30-15.30 Vähäkankaan koulun piha
Ma 8.4. klo 10.30-14.30 Savarinkatu 9:n paikoitusalue
Ma 8.4. klo 15.00-18.00 Niemelän koulun piha
Ti 9.4. klo 14.00-17.00 Savarinkatu 9:n paikoitusalue

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitoksisssa ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan laikotsissa ja toimintayksiköissä erilliset kuulutukset.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16. Ilmoitus tehdään osoitteella Ylivieskan keskusvaalilautakunta, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska, puhelimitse numeroon 040 4828 195 Nina Savolainen tai numeroon 044 4294 214/Merja-Liisa Laitila, tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.


Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta sallitaan taajama-alueella ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyissä telineissä keskiviikosta 27.3.2019 alkaen. Kaupunki vastaa vaalimainostelineiden pystyttämisestä.

Muita tärkeitä päivämääriä

  • vaalipiirien paikkamäärien vahvistuminen: 31.10.2018
  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 22.2.2019
  • ehdokashakemusten jättöpäivä 5.3.2019
  • ehdokasasettelun vahvistaminen 14.3.2019
  • viimeinen takaraja kotiäänestykseen ilmoittautumiseen: 2.4.2019 klo 16.00
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 3.-9.4.2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 3.-6.4.2019
  • vaalipäivä: 14.4.2019
  • tulosten vahvistaminen: 17.4.2019

Vaaleista lisää tietoa www.vaalit.fi –sivustoilla.

Ylivieskan kaupungin keskusvaalilautakunta

Ylivieskan kaupungin keskusvaalilautakunta
Kyöstintie 4,
84100 Ylivieska

Keskusvaalilautakunnan sihteeri:

Nina Savolainen
puh. 040 4828 195
nina.savolainen@ylivieska.fi

Kotiäänestyslomake

Lataa ja täytä lomake tästäpdf, 76 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki