Vammaisneuvosto, toimikausi 2013 - 2016

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Kuntalain 147 §:n mukaan lain voimaantullessa toimivaltaisen valtuuston ja muiden kaupungin toimielinten toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Kaupunginhallitus § 17 16.01.2017

Mervi Jutila, sihteeri. Puh. 044 4294 472Ylivieskan kaupungin liikuntapalvelut
Liisa HerranenKalajokilaakson Reumayhdistys
Kaisa HietalaKalajokilaakson Hengitysyhdistys ry
Salla HuhtalaPohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Eero HuttunenSotainvalidien Veljesliitto
Aarni LuhtalaYlivieskan Invalidit ry
Maritta LöytynojaJokilaaksojen Psoriasisyhdistys ry
Jouko SakkoJokilaaksojen AVH
Ville MäkeläSyöpäyhdistys Kalajokilaakson osasto
Reino MarjakangasKehitysvammaisten Tuki ry
Urho PajukoskiYlivieskan Seudun Sydänyhdistys ry
Hilkka VuolteenahoPeruspalvelukuntayhtymä Kallio
Samuli KärkinenYlivieskan kaupunginhallituksen edustaja
Päivi JaakolaYlivieskan kaupunginhallituksen edustaja
KELAYlivieskan toimipiste
Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki