Etusivu Varhaiskasvatus Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lasten päivähoidon järjestämiseksi on mahdollisuus valita

 • kotihoidon tuki,
 • kunnallinen varhaiskasvatus,
 • varhaiskasvatuksen palveluseteli,
 • yksityisen hoidon tuki (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä). Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta.

Alle kouluikäisellä lapsella on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus varhaiskasvatukseen (1.8.2020 alkaen rajoitus 20 :sta tunnista viikossa poistuu)

Allaolevat rajoitukset poistuvat 1.8.2020 alkaen:
Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen:
- Mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat päätoimisesti, toimivat päätoimisesti yrittäjänä tai ovat päätoimisesti omassa työssä.
- Jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen palautuu elokuun 2020 alusta alkaen.

Yhteydenotot ja palveluohjaus:
p. 040 6429 884 palveluohjaus klo. 9-11

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspalveluita perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden.

Varhaiskasvatushakemus jätetään alueen varhaiskasvatustoimistoon viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta varhaiskasvatuspaikasta tehdään erillinen päätös.

Miten varhaiskasvatuspaikkaa haetaan

 • Uusi varhaiskasvatushakemus tehdään säköisesti tästä: Avoin varhaiskasvatushakemus
 • Hakemusen voi tehdä myös täyttämällä pdf muodossa oleva Varhaiskasvatushakemuspdf, 163 kb. Hakemus toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon s-postitse, kirjeitse tai sen voi tuoda paikanpäälle
 • Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet toimitetaan erikseen varhaiskasvatustoimistoon

Kun olet saanut päätöksen hoitopaikasta

 • Mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita varhaiskasvatuksen alkamisesta Kelan toimistoon.
 • Sovi varhaiskasvatuspaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa varhaiskastoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Tulotiedot voi lähettää myös sähköisen asioinnin kautta.

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa

 • Ilmoita hoitopaikkaan mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
 • Täytä kirjallinen irtisanomisilmoitus (saatavana hoitopaikasta ja toimistolta)
 • Voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle
 • Varhaiskasvatuspaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanominen on vähintään 4 vk:n ajalle.
 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

Palveluohjaus ja tiedustelut varhaiskasvatuspaikkaa, palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukia haettaessa

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki