Etusivu Hallinto ja talous Viralliset ilmoitukset Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Seuraava asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä teknisen palvelukeskuksen
maankäyttöyksikössä 13.3.–12.04.2017 sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset.

Asemakaavoitus osalle Lampin ja Kurulan kaavattomia alueita. Asemakaavan muutos koskien Ylivieskan kaupungin Hollihaan (5.) kaupunginosan puisto- ja katualuetta, Kaisaniemen (6.) kaupunginosan puisto-, katu- ja liikennealuetta sekä Niemenrannan (7.) kaupunginosan liikennealuetta.

Aluetta rajaa etelässä Kaisaniemen ja Hollihaan kaupunginosien asemakaavoitetut asuntoalueet, lännessä Visalantie, luoteessa Koskitanhua ja pohjoisessa asemakaavaton alue.

Muistutukset on toimitettava kirjallisena 12.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki,
kaavoitus/Eriia Laru Ratakatu 1, 84100 YLIVIESKA.

Linkki aineistoon

Maankäyttöyksikkö

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki