Etusivu Kaupunki-info Yksinyrittäjien koronatuki

YKSINYRITTÄJIEN KORONATUKI

HUOM! Kaupungintalon kesäsulun aikana 29.6.-31.7. otetaan hakemuksia vastaan normaalisti. Sähköisesti toimitetut hakemukset käsitellään heinäkuun aikana ja paperiset heti elokuun alussa.

Kaikkien kesäsulun aikana lähetettyjen hakemusten tukipäätökset tehdään heti elokuun alussa.

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron toimintatukea Ylivieskan kaupungilta koronavirustilanteessa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Avustuksen suurus (2000 e) on kaikille sama.

Avustuksen ehtona on yksinyrittäjän osoittama heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 16.3.2020 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.

Miten toimin:

Täytä sähköinen lomake www-sivulla

Liitä tukihakemuksen liitteeksi seuraavat liitteet:

  • Tilinpäätös 2019 (tai viimeisin tilinpäätös) TAI veroilmoitus 2019 (tai viimeisin veroilmoitus)
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Toimita hakemus liitteineen JOKO

TAI

  • Lähetä sähköpostilla liitetiedostona Ylivieskan kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ylivieska.fi

TAI

  • postitse/palauttamalla kaupungintalon pääoven viereiseen postilaatikkoon:

Ylivieskan kaupunki/ Kirjaamo
”Yksinyrittäjien tuki”
PL 70
84101 Ylivieska

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja kokonaisuudessa tukea myönnetään enintään Työ- ja elinkeinoministeriön Ylivieskan kaupungille osoittaman määrärahan verran.

Avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Päätös tuesta tehdään mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta.

EHDOT

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

  • Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
  • Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).
  • Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille, ajankohta heti avustuspäätöksen jälkeen.
  • Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.
  • Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.


Lisätietoa antavat seuraavat henkilöt:


Sampo Siik, toimitusjohtaja, YTEK, 040 682 2190, sampo.siik@ylivieska.fi
Jukka Saarela, asiakkuuspäällikkö, YTEK, 040 672 4900, jukka.saarela@ylivieska.fi
Joonas Yliluoma, talousjohtaja, Ylivieskan kaupunki, 044 4294 222, joonas.yliluoma@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki