Etusivu Varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tuet

Lasten yksityisen hoidon tuet

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kaupunki/varhaiskasvatuspalvelut hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

  1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18 v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen.
  2. Perhepäivähoitajan koulutusta, lähihoitajan (LAMU) tutkinto tai lastenohjaajan koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
  3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta alueen varhaiskasvatustoimistoon. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava välittömästi.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa Kansaneläkelaitos.

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan varhaiskasvatustoimistosta. Yksityisen hoitajan tulee olla kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden hyväksymä.

Sovitut hoitopäivätKuntalisän määrä kokopäivähoidossa
(yli 5 h/pv)
1.8.2019 alkaen
Kuntalisän määrä osapäivähoidossa
(alle 5 h/pv)
1.8.2019 alkaen
yli 15 pv/kk 221,40 euroa 121,80 euroa
11–15 pv/kk 166,00 euroa 91,30 euroa
1–10 pv/kk 121,80 euroa 67,00 euroa

Esiopetuksessa olevan lapsen osalta sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa.

Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin hoitajan saaman palkan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaamalle hoitajalle, ja työnantajana tomiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista yksityisen hoidon tuen (hoitoraha, hoitolisä) ja mahdollisen kuntalisän osalta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen

  1. kuntalisän maksatus alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään
  2. kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta
  3. kuntalisää ei makseta kuukautta lyhemmältä ajalta
  4. kouluunlähtevästä lapsesta kuntalisänmaksatus päättyy 31.7.
  5. hoidon muuttuessa kesken kalenterikuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien
  6. kuntalisä maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä.

Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisää, ja se maksetaan suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Soveltuvin osin noudatetaan Kelan myöntämän lakisääteisen yksityisen hoidon tuen myöntämisperusteita. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki