Keskustan osayleiskaava 2015

Kaupunginvaltuuston vuonna 2000 hyväksymästä oikeusvaikutuksettomasta Keskustan osayleiskaava 2015 jäi voimaan karttaotteelle mustalla katkoviivoituksella rajattu alue.

Katso keskustan osayleiskaava 2030, joka on tullut voimaan lukuun ottamatta Oulun hallinto-oikeuden ratkaisua 30.11.2011: Hallinto-oikeus hyläten hakemukset muutoin kieltää valtuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon osayleiskaavassa Alpuminkankaalle Ouluntien ja rautatiealueen väliselle alueelle osoitetun tavaraliikenteen terminaalialueen (LTA) osalta.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki