Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Hyväksytyt kaavat Yleiskaavat Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava, hyväksytty KV 10.12.2013 § 85

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee noin 8-10 kilometriä Ylivieskan keskustan eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee Ylivieska-Sievi välisen kantatien itäpuolella ja tuulivoimapuiston eteläosasta on etäisyyttä Sievin keskustaan noin 9 kilometriä. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2013 § 85 hyväksynyt Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Päätös on lainvoimainen 29.1.2014.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki