Etusivu Ympäristö ja luonto


Ajankohtaista

12.3.2019
Kutsu Ylivieskan Mertuanjärven kunnostusvaihtoehtojen esittelytilaisuuteen 21.3.2019.
Ylivieskan kaupungintalo, valtuustosali klo 18.00

Tilaisuudessa Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta esittelee esimerkkisuunnitelman mertuanjärven järvikuiviolle sijoittuvasta kosteikkoalueesta ja kertoo järvikuivion vesittämisen mahdollisuuksista.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tutustu aikatauluihin ja sisältöön tarkemmin tästä.

Lisätietoja:

Maria Lax, Hankevetäjä / VIIVYTYS-hanke, puh. 040 1828 781
marika.lax@ylivieska.fi, www.meidankalajoki.fi

Juha Siekkinen, Suunnittelubiologi / Kosteikkomaailma, puh. 040 413 9606
juha.siekkinen@kosteikkomaailma.fi, www.kosteikkomaailma.fi

4.7.2018
VIIVYTYS-hankkeessa etsitään kosteikkoja

Ylivieskan kaupungin hallinnoimassa VIIVYTYS-hankkeessa etsitään kosteikkopaikkoja hankkeen aikana toteutettavaksi ja tarjotaan maanomistajille ilmaista neuvontaa kosteikkojen ja muihin vesiensuojeluratkaisuihin liittyen. Lisäksi tehdään kosteikkojen yleissuunnittelua hankkeen suunnittelualueilla Ylivieskan Mertuanojan ja Pylväsojan valuma-alueilla.

Lue koko tiedote tästäpdf, 106 kb.

Lisätiedot:

Marika Lax, hankevetäjä / VIIVYTYS-hanke, puh. 040 1828 781, marika.lax@ylivieska.fi

Laura Liuska, hankevetäjä / Yhteisessä veneessä -hanke, puh. 044 4294 235, laura.liuska@ylivieska.fi

12.3.2018
Kalajoen tilaa parannetaan Ylivieskan kosteikkohankkeessa

VIIVYTYS - vesiensuojelun ja tulvasuojelun toisiaan tukeva yhteensovittaminen Kalajoen vesistöalueella -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vesiensuojelua ja tulvasuojelua edistäviä kosteikkoja Ylivieskaan.

Perustettavat kosteikot edistävät paitsi vesiensuojelua ja tulvasuojelua myös luonnon monimuotoisuutta ja alueiden virkistyskäyttöä. Hankkeen suunnittelualueet ovat Pylväsojan ja Mertuanojan valuma-alueet. Pylväsoja ja Mertuanoja ovat tulva-alttiita ja laskevat Kalajoessa tunnistetuille tulvariskialueille. Perustettavat kosteikkoalueet tukevat myös vaikutusalueidensa kunnostusojitushankkeita pidättäessään kunnostuojituksista aiheutuvia kuormitusvaikutuksia. Kosteikot toteutetaan maanomistajien suostumuksella ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Hanke kuuluu ympäristöministeriön rahoittamiin vesien- ja merenhoitoa edistäviin hallituksen kärkihankkeisiin. Hankerahoituksesta puolet tulee ympäristöministeriöltä ja puolet Ylivieskan kaupungilta. Kaksivuotisen hankkeen toteuttajana on Ylivieskan kaupunki.

Lisätiedot: hankevetäjä Marika Lax, Ylivieskan kaupunki, puh. 040 1828 781, marika.lax@ylivieska.fi.

Seuraa hankkeen etenemistä Facebookissa sekä hankkeen nettisivulla.

21.4.2017
TULVATIETO-hanke tiedottaa tulviin varautumisesta Pohjois-Pohjanmaalla

TULVATIETO on tiedonvälityshanke, jonka aikana edistetään asukkaiden ja yrittäjien tietoisuutta vesistö- ja hulevesitulvien riskeistä sekä parannetaan varautumista tulviin. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaalla painottuen valtakunnallisesti merkittäville tulvariskialueille Alavieskaan, Ylivieskaan ja Pudasjärvelle. Hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Toteutuksessa ovat mukana myös Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätiedot: hankevetäjä Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki, puh. 044 4294 235, laura.liuska[at]ylivieska.fi, www.meidankalajoki.fi, Facebook: TULVATIETO-hanke

30.9.2016
Vielä virtaa II -hanke jatkaa vesienhoitotyötä Kalajoen vesistöalueella

Vielä virtaa II -hanke jatkaa edellisessä Vielä virtaa -hankkeessa aloitettua työtä vesienhoitotyön edellytysten parantamiseksi Kalajoen vesistöalueella. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia kunnostuskohteita sekä edistää vesienhoidon yhteistyötä alueella. Lisätietoja hankkeesta löytyy Meidän Kalajoki –sivustolta (www.meidankalajoki.fi).

9.9.2015
Vielä virtaa -hankkeessa kehitetään vesienhoidon yhteistyötä Kalajoen vesistöalueella

Juuri käynnistyneessä Vielä virtaa – Vesienhoitotyön edellytysten parantaminen Kalajoen vesistöalueella -hankkeessa tehdään työtä vesienhoidon yhteistyön edistämiseksi sekä vesistön arvostuksen ja tietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeessa myös toteutetaan pienimuotoisia vesistökunnostuksia. Lisätietoja hankkeesta löytyy Meidän Kalajoki –sivustolta (www.meidankalajoki.fi).

6.11.2014
MAHAKALA-hankkeen loppuseminaari joulukuussa

Kalajokilaakson happamien sulfaattimaiden kartoitus ja alueen pienvesien vesistötutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimustulokset esitellään Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA) -hankkeen loppuseminaarissa keskiviikkona 3.12.2014 klo 9.00 - 14.15. Seminaarissa kuullaan myös erilaisista happamuuden hallintakeinoista sekä riskialueiden viljelyn ja kuivatuksen tukimahdollisuuksista. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Seminaaripaikkana on Centria-ammattikorkeakoulu, Ylivieskan sivukampus, Auditorio (Vierimaantie 7). Seminaariohjelma löytyy täältäpdf, 600 kb. Ilmoittautumiset viimeistään 28.11.2014: ilmoittaudu täällä tai katja.polojarvi[at]ylivieska.fi

6.6.2014
Ylivieskan seurakunta palkittiin kaupungin vuoden 2014 ympäristöpalkinnolla

Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut vuoden 2014 ympäristöpalkinnon Ylivieskan seurakunnalle laaja-alaisesta ja koko kunnan alueella vaikuttavasta työstä viihtyisän ympäristön luomiseksi sekä kestävän kehityksen arvojen edistämiseksi.

Palkinnollaan lautakunta haluaa kunnioittaa paitsi itse seurakunnan työtä, myös laajan talkoojoukon panosta tämän työn takana.

Ylivieskan seurakunta on toiminnallaan vaikuttanut erittäin myönteisesti Ylivieskan viihtyisyyteen ja vetovoimaisuuteen. Seurakunnan toiminta on ollut avarakatseista ja ennakkoluulotonta, mistä on mainiona esimerkkinä osallistuminen Metso-ohjelmaan (Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma).

Lautakunta haluaa myöntämällään palkinnolla toisaalta arvostaa seurakunnan tekemää työtä kulttuurihistorian, viihtyisän kaupunkikuvan ja kestävän kehityksen hyväksi, toisaalta kannustaa seurakuntaa jatkamaan tässä arvokkaassa työssään.

Palkinto jaettiin Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta.

23.5.2014
Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta palkitaan myös ylivieskalaisia ympäristömme hyväksi tehdystä työstä

Vuonna 1972 YK:n yleiskokous päätti julistaa 5. kesäkuuta Maailman ympäristöpäiväksi (World Environment Day). Päivämäärä muistuttaa samana vuonna Tukholmassa pidetyn ympäristökokouksen avajaispäivästä. Kokouksen tuloksena perustettiin YK:n ympäristöohjelma UNEP.

Maailman ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin ympäristössämme tapahtuvia muutoksia, kuten ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen vaikutuksia. Ympäristöpäivä kannustaa myös jokaista yksilöä, yritystä ja yhteisöä tekemään pieniä tekoja ympäristön hyväksi.

Ylivieskan kaupungin ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 2006 lähtien vuosittain Maailman ympäristöpäivänä. Ympäristöpalkinto jaetaan ylivieskalaisille yksityishenkilöille, yrityksille tai yhteisöille tunnustuksena ympäristömme hyväksi tehdystä työstä. Ympäristöpalkinnon ovat aikaisemmin saaneet

2013: Ylivieskan Nuorisoseura
2012: Vähä-Pylvään Kylätoimikunta
2011: Esa Nygård
2010: Ojantakanen –tila (Junno)
2009: Maler Oy ja R & J Kauppi Oy
2008: Anne ja Veikko Leppälä
2007: Autokorjaamo H. Erkkilä
2006: Raudaskylän Kristillinen Opisto


25.3.2017
Earth Hour 2017 sammuttaa valot ilmaston puolesta lauantaina 25.3.2017 klo 20.30-21.30

Osallistu maailman suurimalle kynttiläillalliselle ilmaston puolesta.

WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön järjestämä Earth Hour on maailman suurin ilmastotapahtuma, jonka aikana turhat valot sammutetaan tunnin ajaksi ilmaston puolesta. Valot sammutetaan samaan aikaan eri puolilla maailmaa.

Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille. Tapahtumalla halutaan myös innostaa ihmisiä toimimaan itse maailman tulevaisuuden puolesta ja ilmastokriisin torjumiseksi.

Earth Hour -tapahtumaan voi osallistua kuka tahansa, yksityishenkilö tai organisaatio, sammuttamalla kotinsa tai työpaikkansa valot klo 20.30.-21.30.

Ylivieskan kaupunki osallistuu tapahtumaan katkaisemalla katuvalaistuksen kaupungin ydinkeskustasta kyseisen tunnin ajaksi. Katkaistava katuvalaistus on rajattu siten, ettei tapahtumasta aiheudu vaaraa tai haittaa yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja:
Ympäristösihteeri Tapio Koistinaho, puh. 044 4294 227
Vt. kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen, puh. 044 4294 231

WWF Earth Hour

10.1.2014
Kalajoen vesistöalueella on meneillään tutkimukset happamien sulfaattimaiden kartoittamiseksi ja vesistön happamoitumisriskin tutkimiseksi

Vuosina 2013-2014 toteutettavat tutkimukset kuuluvat Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA) -hankkeen toimenpiteisiin. Tutkimukset toteuttavat Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Ylivieskan kaupungin hallinnoiman hankkeen päärahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.

19.11.2013
Meidän Kalajoki -hanke päättynyt

Meidän Kalajoki - Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella -hanke on päättynyt, mutta hankkeen toimenpiteenä perustettu Kalajoen vesistöalueen vesienhoitoryhmä jatkaa toimintaansa. Lisätietoja hankkeesta ja vesienhoitoryhmän toiminnasta löytyy Meidän Kalajoki -sivustolta (www.meidankalajoki.fi).

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki