Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategia

Pohjois-Pohjanmaan liitossa käynnistettiin vuonna 2009 työ maakunnallisen ilmastostrategian kokoamiseksi. Valmistelutyö toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiahankkeessa, jonka tavoitteena oli tuottaa maakunnallinen ilmastomuutoksen tahtotila ja käynnistää muutokseen sopeutumisen jatkuva prosessi maakunnan alueella.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ilmaston ja sen muuttumisen maakunnallisesta merkityksestä, luoda edellytykset alueelliselle yhteistyölle asiassa, parantaa valmiutta sopeutua muutokseen ja edistää muutoksen hillintää. Maakuntahallituksen vuonna 2010 hyväksymä ilmastostrategia toteuttaa eurooppalaiset ja kansalliset ilmastotavoitteet maakunnallisesti.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiapdf, 4376 kb


Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategiahanke.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki