Asuinkiinteistöjen jätehuolto

Jätehuollosta ja -neuvonnasta huolehtii Vestia Oy (www.vestia.fi). Jätehuoltoa ohjataan paitsi lainsäädännöllä, myös jätehuoltomääräyksillä.

Asuinkiinteistön jäteastia tyhjennetään pääsääntöisesti kahden tai neljän viikon välein. Kuuden tai kahdeksan viikon tyhjennysväli on
mahdollinen, mikäli elintarvikejätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti lämpöeristetyssä kompostorissa, jätteet lajitellaan huolellisesti ja jätettä syntyy vähän. Tyhjennysvälin muutos edellyttää Vestia Oy:lle toimitettavan kompostointi-ilmoituksenpdf, 66 kb täyttämistä.

Jokilaaksojen jätelautakunnan esittelijä voi poikkeustapauksessa myöntää kiinteistön jäteastialle kymmenen tai 12 viikon tyhjennysvälin. Muutosta voi hakea täyttämällä lomakkeenpdf, 98 kb ja palauttamalla sen jätelautakunnalle.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki