Leikkikentät

Alla olevasta linkistä löydät vapaasti käytettävissä olevat leikkikentät.

Leikkikentät ja osoitteetpdf, 87 kb

Leikkikenttien kunnostus ja ylläpito

Leikkikenttien vikailmoitukset

Leikkikenttien kunto tarkastetaan säännöllisesti sekä kesällä että talvella.
Rikkoontumisista ja muista epäkohdista on kuitenkin hyvä saada tieto
mahdollisimman pian ylläpitäjille. Leikkikentillä tuleekin olla tiedoitetaulu,
jossa on ylläpitäjän yhteystiedot.

Puistojen ja liikunta-alueiden kunnossapidosta vastaa Kuntatekniikan yksikkö.

  • Kuntatekniikan palautepuhelin on 044- 5294 118
  • Sähköposti: kuntatekniikka@ylivieska.fi

Koulupihojen ja päiväkotien leikkikentistä vastaa Tilapalveluyksikkö.

  • Vikailmoitukset: päivystävä laitosmies 044-4294 517

Puistoleikkikentät

Puistoleikkikenttien rakentamisessa ja ylläpidossa ensisijaisena tavoitteena on saada kattava leikkikenttäverkosto
kaupungin alueelle. Teknisen palveluiden lautakunta on päivittänyt puistoleikkikenttien rakentamisohjelman
joulukuussa 2013.

Edellinen kunnostusohjelma oli vuodelta 2005, jolloin jouduttiin tekemään periaatteellinen linjaus,
mitä leikkikenttiä pystytään jatkossa ylläpitämään. Ylläpidettäviksi valittiin 18 puistoleikkikenttää eri
puolilta kaupunkia. Niistäkin 10 kohdetta oli perusteellisen kunnostuksen vaativia leikkikenttiä.

Puisto-osaston olemassaolon aikana on puistoihin alun perin rakennettu 39 eri leikkikenttää. Näillä takavuosien
leikkikentillä välineet olivat pääosin omavalmisteisia ja vaatimattomia, vakiovarusteina keinu, pieni liukumäki,
yksinkertainen kiipeilyteline ja hiekkalaatikko.

Ylivieskan voimakas kasvu ja uusien asuntoalueiden rakentuminen ohjailee myös leikkikenttien rakentamista.
Vuoden 2005 kunnostusohjelma on pääosin toteutunut, mutta edelleen joudutaan poistamaan vaatimattomia ja
elinkaarensa päähän tulleita leikkikenttiä. Päivitetyssä rakentamisohjelmassa tilalle on valikoitu kohteita, jotka
sijoittuisivat kattavammin taajaman alueelle.

Lähiliikunta- ja kuntoilupaikat

Koivukallion lähiliikuntapaikalla on sekä kuntoilu- että leikkivälineitä. Salmiperän kuntoradan lähtöalueella ja
Huhmarin ulkoilualueella löytyy kuntoiluvälineitä. Raudaskylän lähiliikuntapaikalla on myös monipuolinen
leikkikenttä.

Pihaleikkikentät

Kaikilla 10 peruskoululla on pihaleikkikenttä ja yläasteella on kuntoiluvälineitä, joita voi kouluajan ulkopuolella
vapaasti käyttää. Kahdella kylätalolla on leikkikenttävälineitä.
Päiväkodeilla on omat leikkikenttänsä, mutta niiden vapaasta käytöstä ei ole sovittu tilojen hallinnoijan kanssa.
Pihaleikkikentät ovat Tilapalveluyksikön vastuulla.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki