Lemmikkieläinten hautausmaan sijainti

Huhjantiellä, ennen Joonaalan latu-uraa (opasteviitta ja P-alue).

Hautapaikan hoito

  • Kaupunki hoitaa alueen raivaamalla heinikon 3 -4 kertaa kesäkaudella.
  • Asiakkaan tehtävät:

- asiakas huolehtii haudan siisteydestä.
- helposti särkyviä koristeita ei käytetä.
- koristeet ja istutukset on eristettävä heinikosta (esim.
koristekatteella) niin, että alue voidaan helposti niittää.
Muutoin koristeiden ja kasvien säilyminen on epävarmaa.
- myös pitkävartiset lasilyhdyt on asetettava eristetylle katepinnalle.

  • Yhdessä toimien saamme alueen pysymään järjestyksessä ja siistinä.
  • Lisätietoja tarvittaessa puisto-osastolta p. 044 4294 269.

Lemmikkieläimet voidaan haudata myös muualle kuin lemmikkieläinten
hautausmaalle, kun pidetään huoli, että hautaamisesta ei aiheudu vaaraa
ihmisten tai eläinten terveydelle.
- hautaa ei tehdä pohjavesialueille eikä lähteiden tai talousvesikaivojen
lähelle (vähintään noin 30 - 100 m etäisyys maaprän laadusta ja
maaston muodoista riippuen).
- ei haudata liian lähelle naapurin rajaa.
- haudataan riittävän syvälle: pienille (alle 40 kg) eläimille peittokerros on
vähintään puoli metriä ja suuret eläimet peitetään vähintään metrin
syvyyteen.
- kääreenä käytetään maatuvaa materiaalia, eikä missään tapauksessa
muovipussia tai -säkkiä
Terveysvalvonnan ohjeen mukaan taajamassa ei kuitenkaan tulisi
haudata lemmikkejä tonteille.

Jos muuta vaihtoehtoa ei ole, voidaan kuolleet eläimet toimittaa
jätekeskukseen, joka perii siitä käsittelymaksun.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki