Etusivu Ympäristö ja luonto Ympäristönsuojelu

Tervetuloa ympäristönsuojelun pariin!

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta muodostavat kaupungin ympäristöyksikön. Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelu on kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Lupa-, ilmoitus- ja valvontamenettelyillä pyritään siihen, että erilaiset toiminnot aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät koostuvat ennakkovalvonnasta (lupien ja ilmoitusten käsittely), jälkivalvonnasta (ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, maa-aineslain ym. lainsäädännön valvonta) sekä pitkäjänteisemmästä ennaltaehkäisevästä toiminnasta, ympäristöä koskevasta suunnittelusta ja ympäristön tilan seurannasta sekä tiedottamisesta ja koulutuksesta.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho, puh. 044-4294 227
Ympäristösuunnittelija Katja Polojärvi, puh. 044-4294 226
Ympäristöasiantuntija Marika Lax, puh. 040-1828 781

Ympäristötarkastaja Laura Liuska, puh. 044-4294 235
- ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllinen valvonta

etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Käyntiosoite: Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska
Postiosoite: PL 70, 84101 Ylivieska

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki